Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., Banaitis, A., & Jonaitis, V. (1998). Creation of rational entrepreneurship conditions in construction industry of Lithuania/Racionalų verslininkystės sąlygų Lietuvos statybos pramonėje kūrimas. Journal of Civil Engineering and Management, 4(1), 78-85. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531383