Čechavičius, R. (1998). Investigations in the strength of glulam multilayered beams under a short-time shear/Medinių klijuotų daugiasluoksnių sijų stiprumo tyrimai veikiant trumpalaikėms skersinėms skersinėms jėgoms. Journal of Civil Engineering and Management, 4(1), 5-11. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531373