Nyderis, A. (1999). The estimation problems of the fire hazard for vertically oriented building products/Vertikaliai orientuotų statybinių gaminių gaisrinio pavojingumo įvertinimo problemos. Journal of Civil Engineering and Management, 5(1), 74-78. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531436