Stauskis, V. (1999). Similarity between acoustic indicators of an real hall and its model/Realios salės ir jos modelio akustinių rodiklių panašumas. Journal of Civil Engineering and Management, 5(1), 68-73. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531435