Notkus, A. J., & Kamaitis, Z. (1999). Evaluation of shear stresses in the webs of segmental box-girder concrete bridges/Tangentinių įtempių įtemptojo gelžbetonio tiltų sijų sienelėse įvertinimas. Journal of Civil Engineering and Management, 5(1), 47-52. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531432