Goberis, S., Merlinskaja, L., & Pundienė, I. (1999). Investigations of low-cement castables with shamotte aggregate/Mažacemenčio kaitrai atsparaus betono su šamoto užpildu tyrimai. Journal of Civil Engineering and Management, 5(1), 32-35. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531430