Baušys, R. (1999). Error estimator for acoustic problems/Akustikos uždavinių paklaidų įvertinimas. Journal of Civil Engineering and Management, 5(1), 22-27. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531428