Marčiukaitis, G., & Popovas, V. (1999). Estimation of multilayered wall slenderness depending on behaviour of flexible ties/Sluoksniuotųjų sienų liaunio įvertinimas, atsižvelgiant į lanksčių ryšių darbą. Journal of Civil Engineering and Management, 5(1), 3-10. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531426