Šarka, V., Zavadskas, E. K., & Ustinovičius, L. (2000). Method of project multicriteria decision synthesis on the basis of decision success criterion/Projektų daugiakriterinių sprendimų sintezės remiantis priimamo sprendimo sėkmės kriterijumi metodas. Journal of Civil Engineering and Management, 6(3), 193-201. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531586