Ustinovichius, L., Barvidas, A., Vishnevskaja, A., & Ashikhmin, I. V. (2011). Multicriteria verbal analysis of territory planning system’s models from legislative perspective / Teritorijų planavimo sistemos modelių daugiatikslė verbalinė analizė teisiniu aspektu. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 16-26. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.554173