(1)
Laukaitis, A. Investigation into Porous Concrete Formation Peculiarities With a Mixed Binder composition/Dujų Betono Su mišria rišančiąja medžiaga Formavimo Ypatumų Tyrimai. JCEM 1995, 1, 75-81.