(1)
Baušys, R. Adaptive Finite Element Strategy for Free Vibration problems/Prisitaikančioji Baigtinių Elementų Strategua laisvųjų Svyravimų uždaviniams spręsti. JCEM 1997, 3, 26-33.