(1)
Zavadskas, E. K.; Kaklauskas, A.; Banaitis, A.; Jonaitis, V. Creation of Rational Entrepreneurship Conditions in Construction Industry of Lithuania/Racionalų verslininkystės sąlygų Lietuvos Statybos pramonėje kūrimas. JCEM 1998, 4, 78-85.