(1)
Laukaitis, A. The Influence of Technological Factors on Foam-Gaseous Silicate Formation Mixtures and Product properties/Technologinų Veiksnių įtaka Putų-Dujų Silikatbetonio Formammo mišinų Ir Produkto savybėms. JCEM 1998, 4, 49-55.