(1)
Ghaboussi, J.; Wu, X.; Kaklauskas, G. Neural Network Material modelling/Medžiagų Neuroninių Tinklų Fizikiniai Modeliai. JCEM 1999, 5, 250-257.