(1)
Marčiukaitis, G.; Šneideris, A. Determination of Relationship σ(ϵ) over the Yield Stress of Concrete Reinforcing steels/Tempiamosios armatūros σ(ϵ) priklausomybės Virš Takumo Ribos Nustatymas. JCEM 1999, 5, 237-244.