(1)
Nyderis, A. The Estimation Problems of the Fire Hazard for Vertically Oriented Building products/Vertikaliai Orientuotų Statybinių Gaminių Gaisrinio Pavojingumo įvertinimo Problemos. JCEM 1999, 5, 74-78.