(1)
Stauskis, V. Similarity Between Acoustic Indicators of an Real Hall and Its model/Realios salės Ir Jos Modelio Akustinių Rodiklių panašumas. JCEM 1999, 5, 68-73.