(1)
Goberis, S.; Merlinskaja, L.; Pundienė, I. Investigations of Low-Cement Castables With Shamotte aggregate/Mažacemenčio Kaitrai Atsparaus Betono Su šamoto užpildu Tyrimai. JCEM 1999, 5, 32-35.