(1)
Fojud, A. Multidimensional Data Analysis in Construction industry/Daugiamačių Duomenų Analizė Statybos Veikloje. JCEM 2000, 6, 431-435.