(1)
Šarka, V.; Zavadskas, E. K.; Ustinovičius, L. Method of Project Multicriteria Decision Synthesis on the Basis of Decision Success criterion/Projektų Daugiakriterinių Sprendimų sintezės Remiantis Priimamo Sprendimo sėkmės Kriterijumi Metodas. JCEM 2000, 6, 193-201.