[1]
Baušys, R. 1997. Adaptive finite element strategy for free vibration problems/Prisitaikančioji baigtinių elementų strategua laisvųjų svyravimų uždaviniams spręsti. Journal of Civil Engineering and Management. 3, 9 (Mar. 1997), 26-33. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531668.