[1]
Nyderis, A. 1999. The estimation problems of the fire hazard for vertically oriented building products/Vertikaliai orientuotų statybinių gaminių gaisrinio pavojingumo įvertinimo problemos. Journal of Civil Engineering and Management. 5, 1 (Feb. 1999), 74-78. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531436.