[1]
Notkus, A.J. and Kamaitis, Z. 1999. Evaluation of shear stresses in the webs of segmental box-girder concrete bridges/Tangentinių įtempių įtemptojo gelžbetonio tiltų sijų sienelėse įvertinimas. Journal of Civil Engineering and Management. 5, 1 (Feb. 1999), 47-52. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531432.