[1]
Marčiukaitis, G. and Popovas, V. 1999. Estimation of multilayered wall slenderness depending on behaviour of flexible ties/Sluoksniuotųjų sienų liaunio įvertinimas, atsižvelgiant į lanksčių ryšių darbą. Journal of Civil Engineering and Management. 5, 1 (Feb. 1999), 3-10. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531426.