[1]
Šarka, V., Zavadskas, E.K. and Ustinovičius, L. 2000. Method of project multicriteria decision synthesis on the basis of decision success criterion/Projektų daugiakriterinių sprendimų sintezės remiantis priimamo sprendimo sėkmės kriterijumi metodas. Journal of Civil Engineering and Management. 6, 3 (Jun. 2000), 193-201. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531586.