Return to Article Details Method of project multicriteria decision synthesis on the basis of decision success criterion/Projektų daugiakriterinių sprendimų sintezės remiantis priimamo sprendimo sėkmės kriterijumi metodas Download Download PDF