1.
Dubra V, Abromas J. Flood risk and planning of recreational territories in the Akmena-Danė river basin of western Lithuania / Potvynių rizika ir rekreacinių teritorijų planavimas vakarų Lietuvos Akmenos–Danės upės baseine. JAU [Internet]. 2012Jul.3 [cited 2022Aug.19];36(2):99-106. Available from: https://journals.vilniustech.lt/index.php/JAU/article/view/4771