1.
Katkevičius A, Pridotkienė L, Grecevičius P. Some territory planning insights and trends that may affect the renewal of public spaces for recreation and residential neighbourhoods / Kai kurios teritorijų planavimo įžvalgos ir tendencijos, galinčios turėti įtakos atnaujinant viešąsias rekreacines erdves miesto gyvenamųjų namų rajonuose. JAU [Internet]. 2012Jul.3 [cited 2022May28];36(2):83-90. Available from: https://journals.vilniustech.lt/index.php/JAU/article/view/4767