Katkevičius, Audrius, Lina Pridotkienė, and Petras Grecevičius. “Some Territory Planning Insights and Trends That May Affect the Renewal of Public Spaces for Recreation and Residential Neighbourhoods / Kai Kurios Teritorijų Planavimo įžvalgos Ir Tendencijos, galinčios turėti įtakos Atnaujinant viešąsias Rekreacines Erdves Miesto gyvenamųjų Namų Rajonuose”. Journal of Architecture and Urbanism 36, no. 2 (July 3, 2012): 83-90. Accessed August 19, 2022. https://journals.vilniustech.lt/index.php/JAU/article/view/4767.