Juškevičius, P., V. Valeika, and K. Jauneikaitė. “Tramvajus Ir (arba) Metropolitenas Vilniaus urbanistinėje struktūroje. Pasiūlymai Ir Argumentai /Tram/Metro in Urban Structure of Vilnius. Proposals and Arguments”. Journal of Architecture and Urbanism, vol. 32, no. 3, Sept. 2008, pp. 183-92, doi:10.3846/13921630.2008.32.183-192.