Alistratovaitė, I. “Uostamiesčio Vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės Ir Problemos: aukštybinių Pastatų išdėstymo Specialiojo Plano Rengimas – Sprendinių Konkretizavimas Ir Pasekmių Vertinimas/ Possibilities and Problems in The Formation of Seaport Visual Image: Special Plan of High-Rise Buildings for Klaipėda – Current Situation and Conception”. Journal of Architecture and Urbanism, vol. 32, no. 2, June 2008, pp. 71-85, doi:10.3846/13921630.2008.32.71-85.