Jakaitis, J. “Interaction of Architecture and Society: Public Procurement As Tool to Improve Local Economy and architecture/Architektūros Ir visuomenės sąveika: Viešieji Pirkimai Kaip Priemonė Gerinant Vietinę Ekonomiką Ir architektūrą”. Journal of Architecture and Urbanism, vol. 32, no. 1, Mar. 2008, pp. 17-27, doi:10.3846/1392-1630.2008.32.17-27.