Zaleckis, K., and I. Matijošaitienė. “Spatial Structure of Kaunas and Its Influence on Security in Public Spaces and Green Recreational Areas / Kauno Miesto erdvinės struktūros įtaka Saugumui viešosiose erdvėse Ir žaliosiose rekreacinėse Teritorijose”. Journal of Architecture and Urbanism, vol. 36, no. 4, Jan. 2013, pp. 272-8, doi:10.3846/20297955.2012.752932.