Dubra, V., and J. Abromas. “Flood Risk and Planning of Recreational Territories in the Akmena-Danė River Basin of Western Lithuania / Potvynių Rizika Ir Rekreacinių Teritorijų Planavimas Vakarų Lietuvos Akmenos–Danės upės Baseine”. Journal of Architecture and Urbanism, vol. 36, no. 2, July 2012, pp. 99-106, doi:10.3846/20297955.2012.700569.