Katkevičius, A., L. Pridotkienė, and P. Grecevičius. “Some Territory Planning Insights and Trends That May Affect the Renewal of Public Spaces for Recreation and Residential Neighbourhoods / Kai Kurios Teritorijų Planavimo įžvalgos Ir Tendencijos, galinčios turėti įtakos Atnaujinant viešąsias Rekreacines Erdves Miesto gyvenamųjų Namų Rajonuose”. Journal of Architecture and Urbanism, vol. 36, no. 2, July 2012, pp. 83-90, doi:10.3846/20297955.2012.697712.