[1]
K. Zaleckis and I. Matijošaitienė, “Spatial structure of Kaunas and its influence on security in public spaces and green recreational areas / Kauno miesto erdvinės struktūros įtaka saugumui viešosiose erdvėse ir žaliosiose rekreacinėse teritorijose”, JAU, vol. 36, no. 4, pp. 272-282, Jan. 2013.