[1]
V. Dubra and J. Abromas, “Flood risk and planning of recreational territories in the Akmena-Danė river basin of western Lithuania / Potvynių rizika ir rekreacinių teritorijų planavimas vakarų Lietuvos Akmenos–Danės upės baseine”, JAU, vol. 36, no. 2, pp. 99-106, Jul. 2012.