[1]
A. Katkevičius, L. Pridotkienė, and P. Grecevičius, “Some territory planning insights and trends that may affect the renewal of public spaces for recreation and residential neighbourhoods / Kai kurios teritorijų planavimo įžvalgos ir tendencijos, galinčios turėti įtakos atnaujinant viešąsias rekreacines erdves miesto gyvenamųjų namų rajonuose”, JAU, vol. 36, no. 2, pp. 83-90, Jul. 2012.