Daunora, Z. J. (2006) “Šalies miestų planavimui taikomos gyvenamųjų vietovių klasifikacijos ir jų funkcinės sandaros apibrėžimas”, Journal of Architecture and Urbanism, 30(4), pp. 181-191. doi: 10.3846/13921630.2006.10697079.