Daunora, Z. J. (2008) “Urbanistikos mokslo ir studijų vietos Lietuvos klasifikatoriuose paradoksai/Paradoxes of positioning urban science and education in the Lithuanian classificators”, Journal of Architecture and Urbanism, 32(4), pp. 221-231. doi: 10.3846/1392-1630.2008.32.221-231.