Grunskis, T. (2010) “Miesto kompozicijos sampratos klausimu”, Journal of Architecture and Urbanism, 34(3), pp. 138-150. doi: 10.3846/tpa.2010.14.