Mocevičius, A. (2010) “Parkų meno raidos tendencijos Europoje ir Lietuvoje: romantizmas ir istorizmas”, Journal of Architecture and Urbanism, 34(1), pp. 40-53. doi: 10.3846/tpa.2010.04.