Rekevičius, L. (2010) “Vilniaus tapatumo sluoksniai Brauno ir Hogenbergo atlase”, Journal of Architecture and Urbanism, 34(1), pp. 17-28. doi: 10.3846/tpa.2010.02.