Deveikienė, V. and Deveikis, S. (2013) “Kraštovaizdžio architektą Antaną Taurą (1912–1988) prisimenant”, Journal of Architecture and Urbanism, 36(4), pp. 304-306. doi: 10.3846/20297955.2012.753686.