Zaleckis, K. and Matijošaitienė, I. (2013) “Spatial structure of Kaunas and its influence on security in public spaces and green recreational areas / Kauno miesto erdvinės struktūros įtaka saugumui viešosiose erdvėse ir žaliosiose rekreacinėse teritorijose”, Journal of Architecture and Urbanism, 36(4), pp. 272-282. doi: 10.3846/20297955.2012.752932.