Dubra, V. and Abromas, J. (2012) “Flood risk and planning of recreational territories in the Akmena-Danė river basin of western Lithuania / Potvynių rizika ir rekreacinių teritorijų planavimas vakarų Lietuvos Akmenos–Danės upės baseine”, Journal of Architecture and Urbanism, 36(2), pp. 99-106. doi: 10.3846/20297955.2012.700569.