Katkevičius, A., Pridotkienė, L. and Grecevičius, P. (2012) “Some territory planning insights and trends that may affect the renewal of public spaces for recreation and residential neighbourhoods / Kai kurios teritorijų planavimo įžvalgos ir tendencijos, galinčios turėti įtakos atnaujinant viešąsias rekreacines erdves miesto gyvenamųjų namų rajonuose”, Journal of Architecture and Urbanism, 36(2), pp. 83-90. doi: 10.3846/20297955.2012.697712.