Daunora, Zigmas Jonas. 2006. “Šalies Miestų Planavimui Taikomos gyvenamųjų Vietovių Klasifikacijos Ir Jų funkcinės Sandaros apibrėžimas”. Journal of Architecture and Urbanism 30 (4):181-91. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697079.