Juškevičius, Pranciškus, Vidualdas Valeika, and Kristina Jauneikaitė. 2008. “Tramvajus Ir (arba) Metropolitenas Vilniaus urbanistinėje struktūroje. Pasiūlymai Ir Argumentai /Tram/Metro in Urban Structure of Vilnius. Proposals and Arguments”. Journal of Architecture and Urbanism 32 (3):183-92. https://doi.org/10.3846/13921630.2008.32.183-192.